Mobilna

Uvjeti prodaje web portala skuponi.si

 

 

U slučaju da ste dobili robu ili slobodno nas kontaktirajte info@qualitas.siili nas nazovite na broj telefona 04 23-67-550 (od ponedjeljka do petka između 8-12 i 14-16 sati).

 

 

Qualitas d.o.o., Ljubljanska c. 24b, 4000 Kranj, obveznik PDV-a, Ident. Ne. PDV: SI65582934, br. upis u SRG 10239300 (u daljnjem tekstu: "Izvođač") organizira, olakšava i provodi distribuciju promotivne prodaje robe i usluga u ime i na račun pružatelja usluga putem SKUPONI web portala na takav način da s pružateljima usluga organizira ograničeni, promotivni popust na svoje proizvode ili usluge. Pri tome se može dogovoriti s dobavljačima da se uvjeti prodaje primjenjuju samo u slučaju da poduzetnik uspije u određenom vremenskom roku osigurati unaprijed dogovorenu minimalnu količinu gotovih kupnji određenog proizvoda ili usluge.

 

Ponuditelj se obvezuje pružiti dogovorenu promidžbenu robu ili uslugu na najbolji mogući način, uzimajući u obzir standarde kvalitete, na isti ili bolji način kao u redovnom poslovanju s kupcima.

 

Ponuditelj je odgovoran za stvarne nedostatke u robi koji se pojavljuju u roku od dvije godine od primitka robe sukladno ZVPot-u (članak 7. točka 25b ZVPot-a).

 

Izvođač nije vlasnik niti posjeduje proizvode ili usluge koje promiče putem svog web portala pa stoga nije i ne može se smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, nedostatke ili druge probleme koji mogu nastati prilikom isporuke, uporabe ili izvedbe proizvoda ili usluga. Za sve njih, isključivi dobavljač je isključivo odgovoran.

 

Kupnjom - rezervacijom ponude kupac se obvezuje uplatiti iznos prema odabranom načinu plaćanja - s CREDIT, Moneta, kreditom / platna kartica, PayPal ili u roku od 24 sata s prijenosom preko UPN obrasca.

 

U slučaju da je prodaja pod uvjetima akcije vezana uz minimalnu prodanu količinu, ponuda je uspješna ako je nakon isteka roka utvrđena minimalna količina kupnje za određeni proizvod ili uslugu (rezervirani minimalni broj kupona) za ponudu. U slučaju da ponuda ne uspije, karticu se ne naplaćuje kupcu. uplaćeni iznos unaprijed vraća mu se. uspostavljen je izvorni status KREDIT-a.

 

Kako bi se rezervirao kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge koje nudimo, kupac se prvo mora registrirati na SKUPONI portalu - otvoriti korisnički račun. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi se olakšao jednostavan pristup i ispis narudžbi kupaca, faktura, prošlih kupovina i uređivanje podataka.

 

KUPONI

Nakon uspješnog završetka promotivne prodaje, kupac za svaku na SKUPONI portal kupio je proizvod ili proizvod. dobiva certifikat u obliku promotivnog kupona (u daljnjem tekstu kupon), izdan u ime kupca ili prodavatelja. na ime koje odredi kupac, a koji je dostupan kupcu ispod navedene vrijednosti iu skladu s odredbama i uvjetima izvođača i ponuditelja koji sudjeluje u promotivnoj kampanji. 

 

Sve kupnje kupca na SKUPONI portalu čuvaju se na portalu pod rubrikom "Moj KUPONI", koji je dostupan kupcu nakon registracije na portalu.

 

Kuponi moraju sadržavati naziv kupca ili ime koje odredi kupac, oznaka ili broj certifikata (ID kupona), vrstu i model proizvoda ili usluge, razdoblje u kojem kupac može podnijeti zahtjev za isporukom nakon uspješnog završetka promotivne prodaje. korištenje proizvoda ili usluge, mjesto i način na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku, uporabu proizvoda ili usluge i drugih podataka, ako je potrebno.

 

Vlasnik i izdavatelj vaučera su davatelj usluga koji je u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, štetu, potraživanja, obveze i troškove korisnika ili korisnika. kupac.

 

Davatelj usluga ili davatelj usluga ni na koji način nije odgovoran za izgubljene, ukradene ili na drugi način raspolaganje kuponima.

 

Svaki pokušaj korištenja kupona koji ne zadovoljava ove uvjete i odredbe rezultirat će neispravnošću ovog kupona.

 

Valjanost vaučera istječe na datum naveden na voucheru i ne može se obnoviti.

 

JAMSTVO

Ugovaratelj daje opće jamstvo koje nudi ponuditelj. Druga takozvana dobrovoljna jamstva nisu ponuđena ili zajamčena.

 

Pravo na otplatu kupnje, jamstva, materijalnih pogrešaka i pogrešno obavljenih usluga preciznije reguliraju odredbe Zakona o zaštiti potrošača (neslužbeni pročišćeni tekst).

 

Rok za rješavanje pritužbi je 45 dana od primitka potpune prijave. Ako se prigovor ne riješi u ovom trenutku, kupac će primiti povrat od 100%.

  

PRESTANAK OD UGOVORA POVEZANI S DNEVNOM

Kupac ima pravo odustati od ugovora o udaljenosti u roku od 14 dana od izvršene kupnje (otkazati kupnju bonusa), u slučaju da kupon nije korišten kod davatelja usluga, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača 43c.

 

U roku od 14 dana od primitka proizvoda, kupac ima pravo pokrenuti postupak vraćanja kupljenog proizvoda, bez davanja razloga u skladu s člankom 43.č i 43.d ZVPot-a. To se vrši slanjem na vlastiti trošak na adresu davatelja usluga. Kupac mora pisanim putem obavijestiti o namjeravanom povratu proizvoda (povlačenje iz ugovora): izvođač radova na kontakt e-mail info@skuponi.sii davatelja usluge na adresu e-pošte davatelja usluga, što je naznačeno u ponudi. Pismo mora popuniti kupac obrazac za povlačenje.

 

Vraćena pošiljka vraćene robe na adresu ponuditelja mora se dostaviti u roku od 14 dana od poruke namjeravanog povratka. U slučaju povlačenja ponuditelj će, što je prije moguće ili ne kasnije od 14 dana nakon primitka vraćene robe, vratiti sve primljene uplate za vraćenu robu - s istim platnim instrumentom.

 

Proizvodi koji podliježu povratu moraju biti neiskorišteni, neoštećeni i u originalnoj neoštećene ambalaže sa priloženom dokumentacijom. Ako se roba ne vraća u istom (originalnom) stanju koji je prodan kupcu u trenutku prodaje, pridržavamo pravo na naknadu ili na ponovni i neopozivo isporuku takve robe kupcu na njegov trošak. Ponuđač nije dužan prihvatiti pošiljke s otkupninom ili pošiljkama koje ne odgovaraju Općim uvjetima operatera. Svi paketi koji će biti isporučeni na adresu davatelja plaćanja prilikom isporuke ili jer će "poštarina koju plaća primateljica" odbaciti i vratiti pošiljatelju na njegov trošak. 

 

Proizvodi kupljeni u modu "Nakon isporuke" i koji se kupcu šalju otkupninom ne prihvaća ili odbija kupac, a vraća se prodavatelju, naplaćuje se kupcu po cijeni od dva puta troška poštarine na cjeniku, u obliku fakture s rokom isplate od 3 dana ,

 

POGREŠAK REFUGEE

U skladu s člankom 37 ZVPot-a, proizvod ima materijalnu pogrešku ako: nema obilježja nužnih za uobičajenu uporabu, nema obilježja nužna za određenu uporabu za koju kupac kupuje, što je bila poznata prodavatelju ili je trebala znati, nema nikakvih značajki ili značajki koje su izričito ili implicitno dogovorene ili propisane ili ako je prodavatelj isporučio stavku koja nije odgovarala uzorku ili modelu, osim ako se uzorak ili model ne prikazuju samo za obavijesti.

 

Stvarna pogreška proizvoda provjerava se usporedbom proizvoda s drugim, besprijekornim proizvodom istog tipa i s podacima proizvođača i trgovca o toj stavci.

 

Kupac može provesti pravu pogrešku odabirom ispravljanja pogreške, zamjenom neispravne robe s istom besprijekornom robom, dijelom vratiti uplaćeni iznos u visini proporcionalno manjku robe ili otplati ukupno plaćenog iznosa.

 

Kupac mora obavijestiti ponuditelja, navedenu u ponudi, da želi potražiti pravu pogrešku na e-mail adresu ponuditelja. Moraju napisati kakvu pogrešku ima članak, priložiti kopiju fakture i priložiti osobne podatke (ime, prezime, adresu ...).

 

Kupac mora obavijestiti ponuditelja o bilo kakvoj materijalnoj pogrešci, uključujući točan opis istog, u zakonskom roku, a istodobno dopustiti da se članak pregleda. Iz te činjenične pogreške, potrošač može oglašavati pogrešku kod davatelja u roku od 2 mjeseca od otkrivanja materijalne pogreške ili u roku od 2 godine kada je kupac preuzeo robu.  

 

VRIJEDNOST KUPNJE

U slučaju da ponuda ne uspije (u propisanom roku, minimalna količina kupnje za određeni proizvod ili uslugu nije dovršena), kupci koji su izvršili uplatu s platnom karticom ne naplaćuju iznos na kartici, kupcima koji su već platili troškove izvođača, u roku od 14 dana od primitka svih potrebnih podataka za povrat (davateljima usluga e-pošte info@qualitas.si), povrat se vraća na svoj odabrani račun, a korisnici koji su platili KREDIT vratit će se na izvorni status KREDITA. Po povratu kupovne cijene, kupac ne snosi nikakve troškove, budući da kupac primi punu uplaćenu svotu.

 

Kupac ima pravo na povrat kupoprodajne cijene ako ponuditelj nije isporučio robu ili nije mogao pružiti uslugu u tom roku. U tom slučaju Ponuditelj vraća kupca u roku od 14 dana od primitka svih potrebnih podataka za povrat kupoprodajne cijene (na davatelju usluga e-pošte koji je objavljen u ponudi). Po povratu kupovne cijene, kupac ne naplaćuje nikakve troškove, budući da mu se isplaćuje puni iznos.

 

Kupac ima pravo na povrat kupoprodajne cijene ili dio kupoprodajne cijene u slučaju pozitivnog poravnanja potraživanja. Kod povrata kupnje, kupac ne snosi troškove, a iznos ovisi o pojedinom slučaju i ne može premašiti vrijednost kupnje. U tom slučaju Ponuditelj vraća kupca u roku od 14 dana od dana rješavanja žalbe ili, 14 dana od primitka svih potrebnih podataka za povrat kupoprodajne cijene (davateljima e-pošte, adresom objavljenom u ponudi).

 

Povrati se ne mogu izvršiti za kupone koji su istekli, bez obzira na razlog. Razdoblje valjanosti naznačeno je kada se ponuda objavljuje na web stranici pod "bilješkama" i na svakom kuponu.

 

IZVRŠNA RJEŠENJE POMORSKIH SPOROVA

U skladu s pravnim standardima Qualitas d.o.o. ne prepoznaje nekog izvođača za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova kao potrošača koji je odgovoran za rješavanje potrošačkog spora kojeg bi potrošač mogao pokrenuti na temelju izvanrednog zakona o rješavanju sporova o potrošačima.

 

Qualitas d.o.o, koji se bavi prodajom na mreži online usluge u RS, objavljuje elektronsku vezu na internetsku platformu za potrošačke sporove (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima na vezi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvanparničnom rješavanju sporova o potrošačima, Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju sporova na Internetu u vezi s potrošačkim sporovima i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22 / EZ.

 

 

Kranj, 6. prosinca 2018. godine

 

Svaki dan pripremamo atraktivne i pristupačne proizvode i usluge s popustima do 90%. Priuštite si putovanje,        wellness, spa i fitness, gastronomija, kulturni i sportski događaji, kazališne predstave, koncerti, tečajevi jezika i        obrazovanje po grupnim cijenama uz kvantitativne popuste.

Positive SSL Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo

Qualitas d.o.o.
Ljubljanska cesta 24b
4000 Kranj

Podrška korisnicima: 04 2367 550
između 8 i 16 sati

e-mail: info@skuponi.si

Plačilo

SKUPONI mobilna aplikacija

Pratite nas na:

© Qualitas 2019, Sva prava pridržana.